Eliminatorias, premios y futuros

Eliminatorias, premios y futuros

Juanma López Iturriaga

1.- Buena pinta.

– La crónica de Iturriaga

2.- Premios.

– La crónica de Iturriaga

3.- Futuro.

– La crónica de Iturriaga